suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mejlans brosjukhus

  • Serviceställe

Intensivvårdsavdelningen, Mejlans brosjukhus

Anestesi- och operationsavdelningen, Mejlans brosjukhus

Mejlans brosjukhus röntgen

Polikliniken för muskuloskeletal och plastikkirurgi S3, Mejlans brosjukhus

Vårdavdelning S6, Mejlans brosjukhus

Avdelning S4B för cancersjukdomar, Mejlans brosjukhus

Avdelning S4A för cancersjukdomar, Mejlans brosjukhus

Transplantationbyrån, Mejlans brosjukhus

Avdelning ...

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
094711 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 8.6.2023