suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Lekpark Segrisparken

  • Serviceställe

Lekparkerna är till för kommuninvånarna. Utbudet av lekparkerna kompletteras av skolornas och daghemmens gårdar. Där kan man röra på sej samt leka då de inte är i skolornas eller daghemmens användning.

Besöksadress

Kyrkängsvägen 27
04130 Sibbo

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 3.3.2023