suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Lekparker

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

I Sibbo finns det sammanlagt 16 lekparker av olika storlek. Lekparkernas skick och renhet övervakas regelbundet för att trygga användarnas säkerhet och trivsel. Målet är att utveckla parkerna till maximalt säkra och stimulerande områden, där hela familjen trivs.

  • Lekparkerna är till för alla kommuninvånare, och de kan användas gratis. Utbudet av lekparkerna kompletteras av skolornas och daghemme ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens lekparker erbjuder trygga, mångsidiga och trivsamma lekmiljöer. Kommunen granskar lekparkens säkerhet flera gånger om året. Vårdåtgärderna har definierats på nationell nivå.

Lekparkerna kan ha personal på plats kontinuerligt eller tidvis eller vara oövervakade. Kommunen kan ordna ledd verksamhet för barn och skolelever i lekparken.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 10.1.2023