suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Karleby familjerådgivning

  • Serviceställe

Familjerådgivningarnas uppgift är att erbjuda lagstadgad uppfostrings- och familjerådgivning genom att stöda och förbättra barnens, ungdomarnas och familjernas psykiska välbefinnande och livshantering.

Karleby familjerådgivning står till tjänst för familjer som har under 18 år gamla barn. Servicen är avgiftsfri, frivillig och konfidentiell för klienterna.

Vid rådgivningen arbetar också en barnti ...

Besöksadress

Hagströms hörn, D-trappan

Långbrogatan 1-3
67100 Karleby

Betjäningstider

måndag-torsdag 8.00–16.00
fredag 8.00–15.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 26.9.2023