suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral (Syke)

Registrering till miljöledningssystemet EMAS samt rätt att använda certifikat och logo

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

EMAS-miljöledningssystemet (the Eco-Management and Audit Scheme) är ett frivilligt miljöledningssystem som är avsett för alla företag och organisationer. Registrering till miljöledningssystemet EMAS kan sökas av alla organisationer vars verksamhet orsakar miljöeffekter och som förbinder sig till bättre miljöskydd i enlighet med kraven i miljöledningssystemet.

En förutsättning för EMAS-systemet är ...

Gör så här

Fyll i den utskrivbara ansökningsblanketten om EMAS-registrering och sänd den till Finlands miljöcentral.

Registreringen förutsätter miljörapportering varje år och att miljöledningssystemet kontrolleras fungera. En ny miljörapport uppgörs vart tredje år.

För vem och på vilka villkor

För att gå med i EMAS-systemet ska organisationen sända in en ansökan med bilagor till Finland miljöcentral. Utöver de uppgifter om organisationen som begärs i ansökan behövs ett utlåtande av en extern, ackrediterad part om att miljöledningssystemet kontrollerats och miljörapporten godkänts samt en godkänd miljörapport.

Servicen tillhandahålls av

Finlands miljöcentral (Syke)

Ansvarig för tjänsten

Finlands miljöcentral (Syke)
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral (Syke)
Uppdaterad: 7.11.2022