suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

Registrering till miljöledningssystemet EMAS samt rätt att använda certifikat och logo

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

EMAS-miljöledningssystemet (the Eco-Management and Audit Scheme) är ett frivilligt miljöledningssystem som är avsett för alla företag och organisationer. Registrering till miljöledningssystemet EMAS kan sökas av alla organisationer vars verksamhet orsakar miljöeffekter och som förbinder sig till bättre miljöskydd i enlighet med kraven i miljöledningssystemet.

En förutsättning för EMAS-systemet är att en extern part vars kompetens konstaterats, kontrollerar att miljöledningssystemet och miljörapporten uppfyller kriterierna. Kriterierna baseras på EU:s förordning.

Finlands miljöcentral ger råd om EMAS-miljöledningssystemet och hur man går med i det. På webbplatsen publiceras aktuell information, anvisningar och blanketter.

Handläggningstiden för ansökan om registrering i EMAS är cirka två veckor. Handläggningstiden kan förlängas om flera verksamhetsställen ska registreras.

Gör så här

Fyll i den utskrivbara ansökningsblanketten om EMAS-registrering och sänd den till Finlands miljöcentral.

Registreringen förutsätter miljörapportering varje år och att miljöledningssystemet kontrolleras fungera. En ny miljörapport uppgörs vart tredje år.

För vem och på vilka villkor

För att gå med i EMAS-systemet ska organisationen sända in en ansökan med bilagor till Finland miljöcentral. Utöver de uppgifter om organisationen som begärs i ansökan behövs ett utlåtande av en extern, ackrediterad part om att miljöledningssystemet kontrollerats och miljörapporten godkänts samt en godkänd miljörapport.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För registreringen och registreringföringen debiteras en avgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands miljöcentral SYKE
Ansvarig för tjänstenFinlands miljöcentral SYKE
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 8.3.2021