suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

Förnyande av EMAS-registrering

  • Utskrivbar blankett

En EMAS-registrerad organisation meddelar till Finlands miljöcentral varje år uppgifter om organisationen och bifogar en årsuppdatering av miljöredovisningen som en miljökontrollant godkänt eller en n ...

Läs mer

Blankett

Förnyande av EMAS-registrering
Blankett ID: 6302/1.2016
Blankettens leveransuppgifter

Finlands miljöcentrals registraturskontor Registreringsansökan och dess bilagor ska skickas till Finlands miljöcentrals registraturskontor kirjaamo.syke@ymparisto.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 1.3.2019