suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral (Syke)

Förnyande av EMAS-registrering

  • Utskrivbar blankett

En EMAS-registrerad organisation meddelar till Finlands miljöcentral varje år uppgifter om organisationen och bifogar en årsuppdatering av miljöredovisningen som en miljökontrollant godkänt eller en ny miljöredovisning för förnyelse av registreringen.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Finlands miljöcentrals registraturskontor
Registreringsansökan och dess bilagor ska skickas till Finlands miljöcentrals registraturskontor kirjaamo.syke@ymparisto.fi

Tjänster

Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral (Syke)
Uppdaterad: 4.4.2023