suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Strålsäkerhetscentralen

Övervakning av naturlig strålning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar verksamhet som medför exponering för naturlig strålning. I verksamheter som medför exponering för naturlig strålning kan arbetstagare eller allmänheten exponeras för en större mängd naturlig strålning än normalt.

Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning kan vara:

•Arbete i utrymmen där radonhalten i andningsluften är betydande, t.ex. gruvor och underjordiska utrymmen (145 §, 155 § i strålskyddslagen)

•Leverans av hushållsvatten till konsumenter där halten av naturliga radioaktiva ämnen är högre än normalt (154 § i strålskyddslagen)

•Byggprodukttillverkning, import från länder utanför EU eller transport inom EU, om de innehåller mer naturligt radioaktiva ämnen än normalt (153 § i strålskyddslagen, 53 § i statsrådets förordning 1034/2018)

•Gruvverksamhet (145 § i strålskyddslagen)

•Hantering, användning, lagring eller återvinning av material och avfall som innehåller större mängder radionuklider än vanligt (NORM) (145 § i strålskyddslagen, 52 § i statsrådets förordning 1034/2018)

•Flygverksamhet (152 § i strålskyddslagen)

Gör så här

Arbetsplatser där radonmätning i arbetslokaler har beställts från ett annat radonmätningsföretag än STUK:s radonmätningstjänst meddelar mätresultaten till STUK i e-tjänsten.

Mer information om skyldigheterna för andra verksamheter som medför exponering för naturlig strålning, såsom anmälningsskyldighet och skyldighet att utreda exponering för naturlig strålning, samt utredning av exponeringen för strålning från byggprodukter finns på STUK:s webbplats.

För vem och på vilka villkor

För den verksamhet som medför exponering för naturlig strålning svarar den aktör som ansvarar för verksamheten, arbetsgivaren eller ett företag som bedriver verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om joniserande strålning 1034/2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning 1044/2018

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStrålsäkerhetscentralen
Ansvarig för tjänstenStrålsäkerhetscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Strålsäkerhetscentralen
Uppdaterad: 10.12.2020