suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Övervakning av arbetsgivarnas arbetspensionsförsäkringar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Arbetstagaren har en lagstadgad rätt till arbetspension. Pensionsskyddscentralens övervakning säkerställer att arbetsgivarna inom den privata sektorn ordnar med pensionsförsäkring för sina anställda.

Övervakningen av arbetspensionsförsäkringen sker i förebyggande syfte och om möjligt i realtid. Pensionsskyddscentralen utövar övervakning i samarbete med olika myndigheter.

Gör så här

Arbetsgivare ska teckna den lagstadgade pensionsförsäkringen för sina anställda i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa eller genom att grunda en egen stiftelse. Arbetsgivaren ska också anmäla sina anställdas inkomster till inkomstregistret i regel senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen.

Anställda på privata företag omfattas huvudsakligen av lagen om pension för arbetstagare (ArPL), bortsett från sjömän, som omfattas av lagen om sjömanspensioner (SjPL). Arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna sköter arbetspensionsförsäkringar enligt ArPL. Sjömanspensionskassan sköter pensionsärenden enligt SjPL.

Keva sköter pensionsärenden som gäller anställda inom kommunerna, staten, evangelisk-lutherska kyrkan och FPA. Dessa branscher omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).

Om försäkringen inte är tecknad?

Om en arbetsgivare inom den privata sektorn försummar sin försäkringsskyldighet, uppmanar Pensionsskyddscentralen arbetsgivaren att rätta till försummelsen.

Om arbetsgivaren inte följer uppmaningen, tecknar Pensionsskyddscentralen en försäkring hos ett arbetspensionsförsäkringsbolag för arbetstagaren på arbetsgivarens bekostnad. Om det är fråga om en tillfällig arbetsgivare, lämnar Pensionsskyddscentralen arbetsgivarens försäkringsuppgifter till ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Försäkringsavgiften kan höjas upp till det dubbla för den tid som försummelsen gäller.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 19.8.2021