suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Öppenvård inom barnskyddet

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med stödåtgärder inom öppenvården är att främja och stödja barnets positiva utveckling samt stödja och stärka föräldrarnas och vårdnadshavarnas förmåga och möjligheter att fostra barnet. Öppenvårdens stödåtgärder är alltid frivilliga och baserar sig på samarbete med familjen. Öppenvårdens stödåtgärder ska ordnas utan dröjsmål när ett behov av barnskydd har konstaterats. Öppenvårdens stödåtg ...

Gör så här

Kontakta Villa Familjecenter, socialbyrån i Kannus eller familje- och socialcentret Pajala per telefon. När ett barn blir klient hos barnskyddet får hen en egen socialarbetare som koordinerar servicen som ges barnet och familjen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell helhet. Välfärdsområdet ordnar tjänsterna efter behov.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023