suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Vattenmätaravläsning

  • E-tjänst

Kunden ska på egen hand läsa av sin vattenmätare och uppge de värden som behövs för faktureringen. Detta ska göras årligen vid den tidpunkten som fastställs av vattentjänstverket.

Om uppgifterna inte inlämnas inom utsatt tid har vattentjänsteverket rätt att fakturera enligt uppskattning eller uppbära ersättning för avläsning enligt prislistan. Dessutom påförs en påminnelseavgift för utebliven avl ...

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022