suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Fakturering av hushålls- och avloppsvatten

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Kunden ska på egen hand läsa av sin vattenmätare och uppge de värden som behövs för faktureringen. Detta ska göras årligen vid den tidpunkten som fastställs av vattentjänstverket.

Om uppgifterna inte inlämnas inom utsatt tid har vattentjänsteverket rätt att fakturera enligt uppskattning eller uppbära ersättning för avläsning enligt prislistan. Dessutom påförs en påminnelseavgift för utebliven avl ...

Gör så här

Ange vattenmätarens värde när vattenverket frågar efter det.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hushållsvatten som vattenverket levererar är avgiftsbelagt. I bostadsaktiebolag betalar invånarna vanligtvis månatligen för vattnet. Små fastigheter, såsom egnahemshus, betalar vattenavgiften några gånger om året. Priset på rent vatten påverkas av kostnaderna för vattentäkt, vattenbehandling och distributionsnät. Vattenkonsumtionen mäts med vattenmätare i varje fastighet.

Fastighetsspecifika vattenmätare mäter vattenförbrukningen.

Även behandlingen av avloppsvatten är avgiftsbelagd. Priset utgörs av kostnaderna för avloppsnätet och behandlingen av avloppsvattnet. Behandlingen av avloppsvatten är vanligen dyrare än att köpa rent vatten. Behandlingsavgifterna för tvättvatten från slambrunnar och avloppsbrunnar och till exempel hönserier är högre än behandlingsavgifterna för vanligt hushållsavloppsvatten.

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 17.12.2021