suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Flygsäkerhetsanmälan -anmälan om haveri, allvarligt tillbud eller störning

  • E-tjänst

Lomakkeella ilmoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 376/2014 mukaiset onnettomuudet, vakavat vaaratilanteet ja poikkeamat siviili-ilmailussa, jotka ovat sattuneet Suomen alueella ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 10.4.2019