suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets Hygienpass Kundservice

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Via tjänsten får du information om hygienpasset:

 • Vem ska ha hygienpass?
 • Hurdant är hygienpasset?
 • Hur får man hygienpass?

Via tjänsten får du även information om bland annat följande:

 • Hygienkompetenssystemet i Finland
 • Vad hygienkompetens är
 • Allmän information för konsumenter
 • Information för hygienpasstestare som godkänts av Livsmedelsverket
 • Information för livsmedelsföretagare
 • Information för livsmedelsmyndigheter

Gör så här

Kontaktinformation för kundservicen gällande hygienpasset finns på Livsmedelsverkets nätsidor. Tjänsten nås via Livsmedelsverkets nätsidor eller per telefon. Du kan också ta kontakt per e-post hygieniapassi@ruokavirasto.fi

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 6.5.2021