suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Köttinspektör

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Person som bistår besiktningsveterinären vid köttbesiktning på slakterier.

Gör så här

Aktören ansöker om godkännande av slakteriet hos Livsmedelsverkets köttbesiktningsenhet. När ett slakteri har fått ett godkännande och ett godkännandenummer från köttbesiktningsenheten, ordnar köttbesiktningsenheten, beroende på slakteriets slaktmängd, med en eller flera köttinspektörer till slakteriet.

För vem och på vilka villkor

Köttinspektören ska ha avlagt yrkesexamen inom köttbesiktning.

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.11.2022