suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Strålsäkerhetscentralen

Godkännanden som auktoriserade besiktningsorgan som söks hos Strålsäkerhetscentralen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Strålsäkerhetscentralen godkänner besiktningsorgan för att inspektera kärnanläggningarnas tryckbärande anordningar, andra mekaniska anordningar samt stål- och betongkonstruktioner.

Kraven på godkännande ges i STUK:s anvisning YVL E.1 Auktoriserat besiktningsorgan och tillståndshavarens egenkontrollorgan. Kraven gäller bland annat besiktningsorganens verksamhet och strukturer, resurser och kompete ...

Gör så här

Sökanden ska ansöka om skriftligt godkännande hos STUK för att vara ett auktoriserat besiktningsorgan. Ansökningar och andra handlingar ska lämnas in till STUK i enlighet med anvisningen YVL A.1 "Säkerhetsövervakning av användningen av kärnenergi".

För vem och på vilka villkor

STUK:s godkännande förutsätter att besiktningsorganet först skaffar en ackreditering som påvisar behörigheten hos sitt lands ackrediteringsorgan (i Finland: FINAS, Finnish Accreditation Service). Grunden för godkännande av ackrediteringen är standarden SFS EN ISO/IEC EN 17020 (2012-05-21), tekniska standarder som lämpar sig för inspektionsverksamheten samt STUK:s anvisningar för kärnkraftverk (YVL-anvisningar) som ställer krav på besiktningsorganens verksamhet i de planerade inspektionsuppgifterna. Efter att ackrediteringen beviljats ansöker besiktningsorganen om godkännande, dvs. auktorisering, hos STUK.

Servicen tillhandahålls av

Strålsäkerhetscentralen

Ansvarig för tjänsten

Strålsäkerhetscentralen
Ansvarig för texten: Strålsäkerhetscentralen
Uppdaterad: 10.12.2020