suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Förvaltningsklagan till Migrationsverket

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan göra en förvaltningsklagan till Migrationsverket med denna blankett, om du misstänker att en tjänsteman vid Migrationsverket har agerat på ett lagvidrigt sätt eller underlåtit att uppfylla sina förpliktelser. Med denna blankett kan du även göra en klagan om en förläggnings verksamhet till Migrationsverket. Du kan endast göra en klagan till Migrationsverket om Migrationsverkets eller en förl ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 28.9.2021