suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Förvaltningsklagan hos Migrationsverket

  • Utskrivbar blankett

Med denna blankett kan du anföra en förvaltningsklagan hos Migrationsverket om du misstänker att en tjänsteman vid Migrationsverket har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet. Hos Migrationsverket kan du endast anföra klagan som gäller en tjänsteman vid Migrationsverket.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Migrationsverket
PL 10
00086 Migrationsverket

Tjänster

Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 28.9.2021