suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Förvaltningsklagan hos Migrationsverket

  • Utskrivbar blankett

Med denna blankett kan du anföra en förvaltningsklagan hos Migrationsverket om du misstänker att en tjänsteman vid Migrationsverket har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighe ...

Blankettens leveransuppgifter

Migrationsverket
PL 10

00086 Migrationsverket

Basuppgifter

Ansvarig organisation Migrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 28.9.2021