suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Förflytt av vårdpåföljd till hemlandet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När en person som konstaterats vara otillräknelig och som inte dömts till straff förordnas till psykiatrisk sjukhusvård oberoende av vilja, dvs. en vårdpåföljd utanför sitt hemland, kan den sjukhusvård som personen fastställts överföras för verkställande från den förordnade staten till den stat vars medborgare personen är eller där personen är bosatt.

Om man önskar överföra vårdpåföljden från Finland till ett annat land är det justitieministeriet som på föredragande av Institutet för hälsa och välfärd (THL) som fattar beslut om flytten. Justitieministeriet fattar även beslut i de fall där man önskar flytta vården från en främmande stat till Finland. Innan beslutet begär justitieministeriet THL om ett utlåtande om ändamålsenligheten hos flytten av vårdpåföljden.

Gör så här

Justitieministeriet begär Institutet för hälsa och välfärd om ett utlåtande om ändamålsenligheten för flytten av vårdpåföljden.

För vem och på vilka villkor

Justitieministeriet fattar beslut om utredningen av behovet av psykiatrisk sjukvård hos den person som inte dömts till straff.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Ansvarig för tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd (THL)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 28.4.2020