suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förflytt av vårdpåföljd till hemlandet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När en person som konstaterats vara otillräknelig och som inte dömts till straff förordnas till psykiatrisk sjukhusvård oberoende av vilja, dvs. en vårdpåföljd utanför sitt hemland, kan den sjukhusvård som personen fastställts överföras för verkställande från den förordnade staten till den stat vars medborgare personen är eller där personen är bosatt.

Om man önskar överföra vårdpåföljden från Fi ...

Gör så här

Justitieministeriet begär Institutet för hälsa och välfärd om ett utlåtande om ändamålsenligheten för flytten av vårdpåföljden.

För vem och på vilka villkor

Justitieministeriet fattar beslut om utredningen av behovet av psykiatrisk sjukvård hos den person som inte dömts till straff.

Servicen tillhandahålls av

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Ansvarig för tjänsten

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 28.4.2020