suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Familjearbete

 • Tjänst
 • 8 kommuner
 • Offentlig tjänst

Familjearbetets målsättning är att stöda barnfamiljers välfärd och stärka föräldraskapet.

Familjearbete är diskussioner och handledning. Man försöker tillsammans komma på sätt att få vardagen att fungera bättre. Dessutom försöker man hitta sätt att lösa problemsituationer i föräldraskapet och omsorgen (det kan t.ex. vara problem med växelverkan, dygnsrytm, gränser och regler, gemensamma aktivitet ...

Gör så här

En socialarbetare inom familjetjänsterna eller barnskyddet gör tillsammans med familjen en bedömning av familjens stödbehov. Ett alternativ kan vara familjearbete.

För vem och på vilka villkor

För familjer:

 • med minderåriga barn
 • som önskar stöd för sin funktionsförmåga eller resurser
 • som önskar stärka vardagsrutinerna och det egna kunnandet
 • som har utmaningar i föräldraskapet
 • om man är oroad över ett barns eller en ungdoms uppväxt, utveckling eller uppfostran
 • om det finns utmaningar i växelverkan mellan familjemedlemmarna
 • om det pågår en förändringssituation i familjen
 • om stödet från närståendenätverket inte är tillräckligt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Familjearbetet kan ordnas i anslutning till rådgivningen, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentret. Familjearbete kan också utföras hemma hos familjen.

Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 14.4.2023