suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Din arbetspensionsanstalt

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Arbetspensionsanstalterna samlar in pensionsavgifterna, förvaltar fonderna och beviljar och betalar ut pensionerna. Arbetsgivare och företagare kan välja i vilken pensionsanstalt de tecknar en arbetspensionsförsäkring.

Arbetspensionsanstalter är arbetspensionsbolag, särskilda pensionsanstalter, pensionsstiftelser och kassor. Pensionsanstalten för den offentliga sektorn är Keva. Fastän det finns många arbetspensionsanstalter, är de gemensamt ansvariga för arbetspensionerna. Det betyder att intjänade pensioner alltid betalas ut. Även om arbetsgivaren eller t.o.m. arbetspensionsanstalten går i konkurs går du inte miste om din rätt till din intjänade pension.

Din pensionsanstalt är den där ditt nuvarande eller senaste arbete har försäkrats. Ta kontakt med din egen pensionsanstalt, om du har frågor om t.ex. ditt arbetspensionsutdrag, din framtida pension eller ansökan om pension.

Gör så här

Om du inte är säker på i vilken pensionsanstalt du är försäkrad, kan du ta reda på den och dess tjänster genom att logga in.

Om du inte har möjlighet att logga in, kan du ta kontakt med Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddsentralen har en lagstadgad uppgift som utvecklare av och expert på arbetspensionsskyddet och producent av arbetspensionssystemets gemensamma tjänster.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 2.6.2020