suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

Bilaga IB transportdokument till förordningen om avfallstransport

  • Utskrivbar blankett

Bilaga IB (transportdokument) till förordningen om avfallstransport ska i ansökningsskedet av tillstånd för avfallstransport i regel fyllas i på engelska. De koder som används vid ifyllandet hittas på ...

Läs mer
Blankettens leveransuppgifter

Finlands miljöcentral
Dokumenter skickas till per e-post till adressen movementdocwasteshipments@ymparisto.fi eller per telefax till numret +358 9 5490 2491.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

+358 295251000 
(lna/msa)
eller wasteshipments@ymparisto.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 14.7.2020