suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral (Syke)

Bilaga IB transportdokument till förordningen om avfallstransport

  • Utskrivbar blankett

Bilaga IB (transportdokument) till förordningen om avfallstransport ska i ansökningsskedet av tillstånd för avfallstransport i regel fyllas i på engelska. De koder som används vid ifyllandet hittas på blankettens baksida. Transportdokumentet kompletteras och undertecknas i samband med att varje avfallsparti skickas.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Finlands miljöcentral
Dokumenter skickas till per e-post till adressen movementdocwasteshipments@syke.fi eller via Finnish TFS systemet (finnishtfs.fi).

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral (Syke)
Uppdaterad: 4.4.2023