suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Ansökan om uppskov (civiltjänst / studie‐, ekonomiska, andra personliga skäl)

  • Utskrivbar blankett

Ansökan om uppskov (civiltjänst - studie‐, ekonomiska, andra personliga skäl)

Tjänster

Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 4.5.2023