suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Att ansöka om uppskov för civiltjänst

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan beviljas uppskov för civiltjänst högst tre år i sänder. Du kan ansöka om uppskov före civiltjänsten eller under civiltjänsten. Grunden för uppskovet kan vara till exempel studier, ekonomiska förhållanden, hälsoskäl eller andra personliga skäl.

Då uppskovet upphört förordas du på en utbildningsperiod med en separat förordan per brev. Om du redan genomgått hela utbildningsperioden ska du själv skaffa en arbetstjänstgöringsplats för att slutföra tjänstgöringen och du lämnar uppgifter om detta till Civiltjänstcentralen. Utifrån uppgifterna förordas du att slutföra din tjänstgöring vid en arbetstjänstgöringsplats som du valt själv.

Gör så här

Fyll i blanketten Ansökan om uppskov och sänd den till Civiltjänstcentralen. Om du ansöker om uppskov av hälsoskäl ska du fylla i blanketten Ansökan om befrielse och sänd den till Civiltjänstcentralen.

Bifoga till din ansökan handlingar som visar behovet av uppskov:

  • studieregister eller intyg över en mottagen studieplats eller
  • intyg över lån eller skulder, betalningsplan samt löneintyg och en kopia på gällande arbetsavtal eller
  • ett B-utlåtande från läkare

Handläggningen av ansökan om uppskov tar ungefär en vecka. Uppskovet gäller till datumet som nämns i beslutet. Om vill avbryta uppskovet tidigare kan du meddela det skriftligt till Civiltjänstcentralen.

För vem och på vilka villkor

Du kan ansöka om uppskov högst tre år i sänder. Ansök om uppskov i god tid innan tjänstgöringen börjar. Att en ansökan om uppskov tagits emot är ingen orsak att utebli från tjänstgöringen en bestämd dag.

Du kan inte längre ansöka om uppskov efter året då du fyllt 28 år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 13.4.2021