suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansökan om registrering eller avförande av nyttjande- eller besittningsrätt till aktielägenhet

  • Utskrivbar blankett

Med begränsning av besittningsrätt avses att ägaren av aktielägenheten varken får överlåta lägenheten eller ansöka om registrering av pantsättning utan samtycke av innehavaren av nyttjanderätt.

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden

kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden

PB 3300

65101Vasa

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 8.10.2019