suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansökan om registrering eller avförande av nyttjande- eller besittningsrätt till aktielägenhet

  • Utskrivbar blankett

Med begränsning av besittningsrätt avses att ägaren av aktielägenheten varken får överlåta lägenheten eller ansöka om registrering av pantsättning utan samtycke av innehavaren av nyttjanderätt.

Blankettens leveransuppgifter

https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/
skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi
om handlingen i original inte behövs.

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden
PB 3300
65101 Vasa

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 26.5.2021