suomi.fi
skip_link_main
ptv_electronic_transaction_form

Ansökan om registrering eller avförande av nyttjande- eller besittningsrätt till aktielägenhet

openptv_responsible_organizationLantmäteriverket
openptv_service_language lang_fi, lang_sv

Med begränsning av besittningsrätt avses att ägaren av aktielägenheten varken får överlåta lägenheten eller ansöka om registrering av pantsättning utan samtycke av innehavaren av nyttjanderätt.

openptv_form_delivery_address

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden

PB 3300

65101Vasa

openptv_channel_support_info_label

openptv_printableform_support_info_description

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
ptv_organization_phone_service_fee_description_charged


openptv_printableform_go_to_services_heading

openptv_printableform_go_to_services_description