suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Ansökan om civiltjänst

  • Utskrivbar blankett

Man kan ansöka om befrielse från tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) och förordnas att fullgöra civiltjänst.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 6.5.2021