suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om civiltjänst

Ansvarig organisation: Civiltjänstcentralen
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Man kan ansöka om befrielse från tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) och förordnas att fullgöra civiltjänst.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.