suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Att ansöka om civiltjänstgöring

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Då din övertygelse är ett hinder för att utföra militärtjänst kan du ansöka om civiltjänstgöring. Civiltjänstgöringstiden är 347 dygn och den börjar med en utbildningsperiod på fyra veckor hos Civiltjänstcentralen. Resten av tjänstgöringen utförs i samhällsnyttig arbetstjänst vid en tjänstgöringsplats som du själv skaffat.

Efter att ansökan om civiltjänst godkänts kallas du till tjänstgöring ino ...

Gör så här

Du kan lämna en ansökan om civiltjänst tidigast vid uppbådet. Din ansökan handläggs av Försvarsmaktens regionalbyrå. Lämna en ifylld och undertecknad ansökan om civiltjänstgöring till

  • uppbådsnämnden, om du ansöker om civiltjänst vid uppbådet
  • försvarets regionalbyrå, om du varit på uppbåd och inte har inlett värnplikt
  • gruppenhetens kommendör, om du vill ansöka om civiltjänst medan du utför värnplikt
  • Finlands ambassad eller konsulat, om du bor utrikes.

För vem och på vilka villkor

Du kan ansöka om civiltjänst

  • om du är värnpliktig under 31 år och du har varit på uppbåd
  • om du har utfört frivillig värnplikt för kvinnor i över 30 dagar.

Tidsfrist

Ansökan om civiltjänst ska inlämnas senast under det år då du fyller 30 år.

Giltighetstid

Då du godkänts som civiltjänstgörare, upphör tjänstgöringsskyldigheten vid utgången av året då du fyller 30 år. Därefter är du en del av civilreserven till utgången av året då du fyller 50 år.

Servicen tillhandahålls av

Civiltjänstcentralen

Ansvarig för tjänsten

Civiltjänstcentralen
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 5.5.2023