suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Att ansöka om civiltjänstgöring

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Då din övertygelse är ett hinder för att utföra militärtjänst kan du ansöka om civiltjänstgöring. Civiltjänstgöringstiden är 347 dygn och den börjar med en utbildningsperiod på fyra veckor hos Civiltjänstcentralen. Resten av tjänstgöringen utförs i samhällsnyttig arbetstjänst vid en tjänstgöringsplats som du själv skaffat.

Efter att ansökan om civiltjänst godkänts kallas du till tjänstgöring inom året då ansökan godkänts eller inom två därpå följande kalenderår, om du inte får uppskov. Du kan själv påverka tidpunkten för civiltjänsten.

Gör så här

Du kan lämna en ansökan om civiltjänst tidigast vid uppbådet. Din ansökan handläggs av Försvarsmaktens regionalbyrå. Lämna en ifylld och undertecknad ansökan om civiltjänstgöring till

  • uppbådsnämnden, om du ansöker om civiltjänst vid uppbådet
  • försvarets regionalbyrå, om du varit på uppbåd och inte har inlett värnplikt
  • gruppenhetens kommendör, om du vill ansöka om civiltjänst medan du utför värnplikt
  • Finlands ambassad eller konsulat, om du bor utrikes.

För vem och på vilka villkor

Du kan ansöka om civiltjänst

  • om du är värnpliktig under 31 år och du har varit på uppbåd
  • om du har utfört frivillig värnplikt för kvinnor i över 45 dagar. Tidsfristen för kvinnors rätt att avbryta den frivilliga tjänstgöringen förkortas från 45 dagar till 30 dagar från och med 1.7.2022.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Ansökan om civiltjänst ska inlämnas senast under det år då du fyller 30 år.

Giltighetstid

Då du godkänts som civiltjänstgörare, upphör tjänstgöringsskyldigheten vid utgången av året då du fyller 30 år. Därefter är du en del av civilreserven till utgången av året då du fyller 50 år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 21.6.2022