suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Ansökan om anslutning av en fastighet till vattentjänstverket

  • Utskrivbar blankett

Anslutare till vatten- och/eller avloppsverket bör före anslutningen lämna en anslutningsansökan till verket.

Om det är fråga om ett nybygge lämnas anslutningsansökan tillsammans med ansökan om byggnadslov till byggnadstillsynen via den elektroniska länken Lupapiste.fi. I fråga om gamla fastigheter bör anslutningsansökan lämnas till vattentjänstverket i området.

Innan arbetena inleds bör ansökan ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 20.3.2023