suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Anslutning till vatten- och avloppsnätet

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

En fastighet som finns inom vattenverkets verksamhetsområde ska anslutas till verkets vattenledning och avloppsledning, om sådana byggts i området. Miljöskyddsmyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

Gör så här

När du vill ansluta en fastighet till vattenledningsnätet eller avloppssystemet ska du lämna en anslutningsansökan till vattenverket.

Om det är fråga om ett nybygge lämnas anslutningsansökan tillsammans med ansökan om byggnadslov till byggnadstillsynen via e-tjänsten Lupapiste. I fråga om gamla fastigheter bör anslutningsansökan skickas in per post till Sibbo Vatten.

När vattenverket har godkänt ansökan, gör fastighetens ägare eller besittare upp ett avtal med vattenverket om anslutningen och användandet av nätet.

För vem och på vilka villkor

Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. När fastighetens ägare ändras överförs avtal vanligtvis på den nya ägaren.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vattenverket i kommunerna eller samkommunerna är skyldiga att tillhandahålla invånarna klanderfritt hushållsvatten samt lämpligt avloppssystem och lämplig behandling av avlopp.

Fastigheter som är belägna i tätorter ska i regel höra till kommunens eller samkommunens vattenledningsnät och avloppssystem. Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. När fastighetens ägare ändras överförs avtal vanligtvis på den nya ägaren. Fastighetsägaren betalar för anslutning till vatten- och avloppsnätet, det tekniska anslutningsarbetet, vattenanvändningen och avloppsavgiften.

Ägare till fastigheter utanför tätorter behöver inte alltid ansluta fastigheten till vattenförsörjningen, om fastighetens vattentillgång och avlopp sköts på ett annat lämpligt sätt. På glesbygden finns det nödvändigtvis inte tillgång till vattenförsörjningstjänster. Miljöskyddsmyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

När en så stor del av fastigheterna som möjligt är anslutna till vattenledningsnätet och avloppssystemet, fungerar vattenförsörjningen effektivt, ekonomiskt och säkert. Behandling av avloppsvatten är en del av miljövården. Kommunen eller samkommunen samarbetar med privata vattenandelslag samt aktörer som distribuerar vatten och behandlar avloppsvatten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 1.12.2020