suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Arbetspensionsrehabilitering

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om din arbetsförmåga blir sämre, ska du ta itu med saken i tid och söka rehabilitering. Det är det främsta alternativet, om man får problem med arbetsförmågan.

Arbetspensionsanstalterna ordnar och stöder yrkesinriktad rehabilitering, dvs. arbetspensionsrehabilitering. Arbetspensionsrehabiliteringen kan vara t.ex. arbetsprövning, omskolning, kurser, arbetsträning eller näringsstöd. Också företagar ...

Gör så här

Om kriterierna för arbetspensionsrehabilitering uppfylls i ditt fall, kan du ansöka om rehabilitering hos din egen arbetspensionsanstalt. Du måste ansöka om det själv – t.ex. företagshälsovården kan inte lämna in ansökan i stället för dig. Som bilaga till ansökan behöver du ett B-läkarutlåtande.

På de flesta arbetspensionsanstalters webbplatser kan man göra en e-ansökan om arbetspensionsrehabilitering. Ta reda på om din egen pensionsanstalt har en e-tjänst för ansökan på sin webbplats. Du kan också ansöka om arbetspensionsrehabilitering på en pappersblankett och en elektronisk blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (blankett 2136r).

För vem och på vilka villkor

Du har rätt till arbetspensionsrehabilitering, om du uppfyller följande kriterier:

  • Du har inte uppnått din lägsta pensionsålder.
  • Du har en sjukdom eller en skada, om under de närmaste åren medför en sannolik risk att bli sjukpensionerad.
  • Risken för arbetsoförmåga kan skjutas upp eller förebyggas med hjälp av arbetspensionsrehabiliteringen.
  • Du har under de fem senaste kalenderåren förtjänat minst 39 157,84 euro (2023 års nivå) i arbetsinkomster.
  • Du har under de senaste 36 månaderna haft arbetsinkomster som försäkrats enligt arbetspensionslagarna eller vårdat ditt barn som varit yngre än 3 år.
  • Du har inte rätt till rehabilitering enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringen.

Servicen tillhandahålls av

Pensionsskyddscentralen

Ansvarig för tjänsten

Pensionsskyddscentralen
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 22.8.2023