suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Arbetspensionsrehabilitering

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om din arbetsförmåga blir sämre, ska du ta itu med saken i tid och söka rehabilitering. Det är det främsta alternativet, om man får problem med arbetsförmågan.

Arbetspensionsanstalterna ordnar och stöder yrkesinriktad rehabilitering, dvs. arbetspensionsrehabilitering. Arbetspensionsrehabiliteringen kan vara t.ex. arbetsprövning, omskolning, kurser, arbetsträning eller näringsstöd. Också företagare kan få yrkesinriktad rehabilitering.

Målet för arbetspensionsrehabilitering är att stödja personer vilkas arbetsförmåga är i fara så att de kan klara sig i arbetet och fortsätta arbeta trots begränsningar som hälsotillståndet medför. Rehabiliteringen kan t.ex. gå ut på stöd för att börja arbeta igen efter en lång sjukskrivning. Syftet är att hjälpa till att förlänga arbetslivet.

Gör så här

Om kriterierna för arbetspensionsrehabilitering uppfylls i ditt fall, kan du ansöka om rehabilitering hos din egen arbetspensionsanstalt. Du måste ansöka om det själv – t.ex. företagshälsovården kan inte lämna in ansökan i stället för dig. Som bilaga till ansökan behöver du ett B-läkarutlåtande.

På de flesta arbetspensionsanstalters webbplatser kan man göra en e-ansökan om arbetspensionsrehabilitering. Ta reda på om din egen pensionsanstalt har en e-tjänst för ansökan på sin webbplats. Du kan också ansöka om arbetspensionsrehabilitering på en pappersblankett och en elektronisk blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (blankett 2136r).

För vem och på vilka villkor

Du har rätt till arbetspensionsrehabilitering, om du uppfyller följande kriterier:

  • Du har inte uppnått din lägsta pensionsålder.
  • Du har etablerat dig i arbetslivet.
  • Du har en anställning eller en företagarförsäkring i kraft eller det har inte gått mer än tre år sedan den upphörde.
  • Du har en sjukdom eller en skada, om under de närmaste åren medför en sannolik risk att bli sjukpensionerad.
  • Risken för arbetsoförmåga kan skjutas upp eller förebyggas med hjälp av arbetspensionsrehabiliteringen.
  • Du har under de fem senaste åren förtjänat minst 37 725,23 euro (2022 års nivå) i arbetsinkomster.
  • Du har inte rätt till rehabilitering enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 21.4.2022