suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om behörighetsbrev

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan ansöka om behörighetsbrev och tilläggsbehörighetsbevis inom sjöfarten på elektronisk väg. Varje besättningsmedlem ska ha ett behörighetsbrev som berättigar till den befattning som innehas samt eventuellt även intyg över tilläggsbehörigheter enligt fartygstyp eller uppgifter ombord.

Behörighetsbrev i anslutning till båtfarande, dvs. internationellt förarbrev för fritidsbåt och förarbrev för ...

Gör så här

Logga in i tjänsten Mina ärenden. Yrkesbehörigheterna finns bland Mina uppgifter. Fyll i ansökan och foga nödvändiga bilagor. Du kan fotografera eller skanna bilagorna för att få dem i elektronisk form. Betala ansökan. Till slut bekräftar du din ansökan, varefter din ansökan går till Trafi för behandling. Om du skickar bilagor per post, kan du skriva ut ett färdigt följebrev på Bekräftelse-sidan.

Om villkoren för beviljande av den behörighet som söks inte uppfylls, får du en begäran om komplettering, varefter du har tre månader på dig att komplettera din ansökan. Kompletteringsbegäran och ditt svar på den ska skickas per post eller som e-postbilaga. Komplettera din ansökan genom att lämna in de redogörelser som saknas antingen per post eller som e-postbilaga till registrator@traficom.fi

Alternativa ärendehanteringskanaler:

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten och skicka den till Traficom. Bifoga kopior av de intyg som krävs för behörigheten (utbildning, sjötjänstgöring, sjömansläkarintyg) samt fotografi om du ansöker ett behörighetsbrev med fotografi eller om ett fotografi av dig inte finns i Traficoms register.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

  • Inloggning görs med nätbankskoderna
  • Den sökande ska ha en finsk personbeteckning
  • Om det behövs ett fotografi för behörighetsbrevet, kan du använda det foto som finns i Trafis register eller sända fotot per post.
  • Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas såsom e-betalning
  • Om du redan betalat för ansökan, kan du inte ta den tillbaka.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (Finlex)

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.6.2023