suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Närpes Vatten Ab

Närpes Vatten Ab är ett kommunalt vattenförsörjningsbolag i Närpes stad. Vi sköter vattenförsörjningen till stadens invånare. Vi i Närpes har glädjen att ha tillgång till grundvatten av mycket bra kvalitet. Därför behöver vi inte behandla vattnet speciellt mycket innan det pumpas ut i vårt dricksvattennät.

Dessutom sköter vi om avloppsvattenhanteringen för de hushåll som finns inom vårt verksamhetsområde. Vi månar om allas tillgång till rent vatten och vattendragens skick. För att skydda våra känsliga vattendrag har vi byggt ut avloppsnätet inom stora delar av staden så att så många som möjligt av stadens invånare ska ha möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet och på ett smidigt sätt ta hand om sitt avloppsvatten.

Kontaktuppgifter

E-post
fornamn.efternamn@narpesvatten.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0181336-1

Telefon
Vardagar kl. 8.00-16.00, sommartid kl. 8.00-15.00. Lunchstängt mellan 11.30 och 12.30.
+358 63475500 
(lna/msa)

Postadress

Rosenbackvägen 3

64200 Närpes