suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Vattentjänster

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Vi betjänar dig med friskt vatten

Att tappa upp ett glas vatten när man är törstig, att duscha på morgonen eller sätta på spridaren i trädgården är något som vi betraktar som en naturlig del av vår vardag. Vi tänker inte ens på det, det bara finns där. Men det behövs faktist en rätt stor apparat för att vattnet skall finnas i kranen och dessutom vara friskt och gott. Det är därför vårt vattenverk finns till. Vi ansvarar för att vattnet blir tillgängligt, att det renas och leds ut i ledningsnätet samt att det är tryck i ledningarna.

Gör så här

Byggare bör i god tid före byggnadsarbetet inleds ta kontakt med vattenverket för att trygga sitt vattenbehov. En ansökan om vattenanslutning bör vara inlämnad till vattenverket före vattenanslutningsavtal kan upprättas och anslutning erhållas.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vattenverket i kommunerna eller samkommunerna är skyldiga att tillhandahålla invånarna klanderfritt hushållsvatten samt lämpligt avloppssystem och lämplig behandling av avlopp.

Fastigheter som är belägna i tätorter ska i regel höra till kommunens eller samkommunens vattenledningsnät och avloppssystem. Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. När fastighetens ägare ändras överförs avtal vanligtvis på den nya ägaren. Fastighetsägaren betalar för anslutning till vatten- och avloppsnätet, det tekniska anslutningsarbetet, vattenanvändningen och avloppsavgiften.

Ägare till fastigheter utanför tätorter behöver inte alltid ansluta fastigheten till vattenförsörjningen, om fastighetens vattentillgång och avlopp sköts på ett annat lämpligt sätt. På glesbygden finns det nödvändigtvis inte tillgång till vattenförsörjningstjänster. Miljöskyddsmyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

När en så stor del av fastigheterna som möjligt är anslutna till vattenledningsnätet och avloppssystemet, fungerar vattenförsörjningen effektivt, ekonomiskt och säkert. Behandling av avloppsvatten är en del av miljövården. Kommunen eller samkommunen samarbetar med privata vattenandelslag samt aktörer som distribuerar vatten och behandlar avloppsvatten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Vatten Ab
Andra ansvariga organisationerNärpes Vatten Ab
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 5.12.2019