suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Oman talouden kriisitilanteet

Tehtävän kuvaus

  • Tehtävä sopii tehtäväksi 3-4 oppilaan ryhmissä. Kukin ryhmä tarvitsee työvälineeksi A3-kokoisen paperiarkin. Tehtävä on ajateltu erityisesti maksuhäiriöt -teeman yhteyteen mutta näkökulmaksi voi ottaa myös hyvinvointivaltion tukiverkon.
  • OPS sisältö- ja tavoitealueet: Arkielämän ja oman elämän hallinta, hyvinvoinnin edistäminen (S1), omien taloudellisten valintojen merkitysten ja seurausten pohtiminen (T2), vastuullinen kuluttaminen (T8) Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys.
  • Aika-arvio noin 1 oppitunti.

Tutustu Suomi.fi-verkkopalvelun osioon Oman talouden kriisitilanteet.

Työskentely ryhmissä:

1. Pohtikaa ja keskustelkaa ensin tilanteista, jotka voivat aiheuttaa oman talouden väliaikaisia haasteita. Mitkä ovat erilaisia syitä sille, että rahan kanssa voi tulla ongelmia? Pohtikaa yhdessä myös mahdollisimman laajasti, mihin kaikkeen yksilön elämässä talousvaikeudet vaikuttavat. 

2. Piirtäkää paperille viisiaskelmaiset portaat. Hahmotelkaa portaiden alimmalle rappuselle nuori aikuinen, joka on päätynyt rahavaikeuksiin. Mikä hänen tarinansa ja tilanteensa on? Keksikää henkilölle mahdollisimman realistinen elämäntarina.  

3. Kirjoittakaa jokaiselle rappuselle käytännöllinen ohje, joilla henkilönne pääsisi tilanteestaan kuiville. 

4. Piirtäkää ylimmälle rapulle esimerkkihenkilönne siinä tilanteessa, kun hän on saanut taloushuolensa ratkaistua. Pohtikaa ja kirjatkaa ylös, millä tavoin hänen elämänsä on muuttunut nyt, kun rahaongelmat on ratkaistu! 

5. Lopuksi jokainen ryhmä esittelee esimerkkihenkilönsä ja hänelle antamansa neuvot.


Päivitetty: 17.8.2022