suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Viranomaispalvelut ja digitaalinen asiointi - oppimateriaali

Tehtävän kuvaus

 • Digitaalista asiointia käsittelevät tehtävät tutustuttavat oppilaat erilaisiin viranomaispalveluihin ja niihin tunnistautumiseen. Omien asioiden hoitaminen vaatii taitoa käyttää turvallisesti erilaisia digitaalisia palveluita ja etsiä luotettavaa tietoa. Läheskään kaikilla yläkouluikäisillä ei ole vielä käytössä e-tunnistetta, mutta asia on heille kuitenkin pian ajankohtainen. Tehtävä sopii pareittain tehtäväksi tuntitehtävänä, mutta tehtävän voi muuntaa myös yksin pohdittavaksi ja selvitettäväksi.
 • OPS sisältö- ja tavoitealueet: Tehtävä yhdistyy hyvin moneen yhteiskuntaopin sisältö- ja tavoitealueeseen ja sopii esimerkiksi aihealueiden tai koko kurssin aloitustehtäväksi! Arkielämän ja oman elämän hallinta (S1), Taloudellinen toiminta (S4), Yhteiskunnassa vaadittujen tietojen ja taitojen omaksuminen, yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen. Tehtävät tukevat myös laaja-alaisen osaamisen ja valmiuksien kehittymistä.
 • Aika-arvio 1 - 2 tuntia.

1. Pohtikaa ja listatkaa pareittain missä tilanteissa nuori saattaa tarvita seuraavia viranomaispalveluita. Keksikää mahdollisimman konkreettisia tilanteita!

 • a) Verohallinnon OmaVero
 • b) OmaKanta
 • c) Kela
 • d) Opetushallituksen Opintopolku
 • e) Digi- ja väestötietovirasto
 • f) Kansalaisneuvonta.fi

Jos viranomainen on teille tuntematon, tutkikaa netistä minkälaisia palveluita viranomaisen sivustolta löytyy.

Parityöskentelyn jälkeen kootaan luokan kesken yhteen keksittyjä tilanteita. Mitkä viranomaiset ja palvelut ovat jo valmiiksi tuttuja? Millä viranomaisilla sähköiset palvelut ovat selkeitä ja helposti käytettäviä, mitkä näyttävät monimutkaisemmilta?

2. Jatketaan pareittain:

 • a) Seuraavaksi selvitetään, mitä erilaisia vaihtoehtoja Suomessa on käytössä digitaaliseen tunnistautumiseen tai niin kutsuttuun vahvaan tunnistautumiseen? Tutkikaa vaihtoehtoja Vahva tunnistautuminen verkkoasiointiinAvautuu uuteen ikkunaan..
 • b) Miksi esimerkiksi itse luotu kirjautumisprofiili tai puhelinnumerolla tunnistautuminen ei riitä viranomaisten digitaalisiin palveluihin kirjautumiseen?
 • c) Selvittäkää oman pankkinne sivustolla ohjeet, miten pankin digitaalinen e-tunnisteen voi ottaa käyttöön? Saako alaikäinen käyttää e-tunnistetta?
 • d) Luokaa ohjetaulu verkkohuijausten välttämiseksi! Käyttäkää pohjana Suomi.fin neuvoja tietoturvasta.

Syventävä tehtävä:

 • e) Etsikää jostakin uutissivustolta, esimerkiksi Yle Uutisista, viimeisimpiä uutisia verkkohuijauksista. Millä tavoin huijarit ovat toimineet? Miksi jotkut ihmiset ovat tarttuneet huijareiden syöttiin? Esitelkää löytämiänne tapauksia!

3. Tutustukaa Suomi.fin Tietoa valtuuksista -sivulla ohjeisiin, jotka koskevat valtuuttamista. 

 • a) Mitä valtuuttaminen tarkoittaa? Miten valtuutus tehdään?
 • b) Minkälaisissa tilanteissa voisit valtuuttaa jonkun läheisesi hoitamaan asioitasi? Keksikää esimerkki!
 • c) Voiko valtuutuksen perua?

Päivitetty: 17.8.2022