suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yrittäminen - oppimateriaali

Tehtävän kuvaus

  • Tehtävät sopivat yhteiskuntaopin työ ja yrittäjyys - osioon. Tehtäviä voi käyttää myös yrittäjäkasvatuksessa. Tehtävä sopii parhaiten tuntityöskentelyyn. Jaa oppilasryhmä n. 3 hengen ryhmiin.
  • OPS sisältö- ja tavoitealueet: Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin (S1), perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta (S4) ja yrittäjyyden tunteminen sekä tarjoamat mahdollisuudet, oman tulevaisuuden suunnittelu (T5).
  • Aika-arvio 2x45 min + esitykset.

Yritystoimintaa - ryhmätyö 

Tehtävässä ryhmä ideoi oman yrityksen, joka tuottaa palvelua tai tuotteita. Työ voidaan toteuttaa joko diaesityksenä (PowerPoint, Prezi tai muu vastaava) tai perinteisenä askartelutyönä, tai niiden yhdistelmänä.  

Oppilaiden mielikuvitusyritykset voivat olla joko konkreettisia ja perustua oikeaan osaamiseen tai opettajan sen salliessa täysin mielikuvituksellisia. Miksei yritys voisi tuottaa koulureppuja, joista ei koskaan unohdu mitään kotiin? 

1. Tutustukaa ryhmissä Liikeidea-sivulla kohtaan Yritysidea. Pohtikaa viiden minuutin ajan mitä erilaisempia liikeideoita – millaisia tuotteita te voisitte tehdä tai millaisia palveluita tarjota. Antakaa mielikuvituksen virrata! 

2. Kootkaa taululle ryhmien yritysideoita kahteen kategoriaan: palvelut ja tuotteet. 

3. Jokainen ryhmä valitsee jonkin yritysidean ja alkaa jalostaa liikeideaa sen pohjalta. Lue hyvän liikeidean tunnistamiseen ohjeet: Liikeidea-sivulla kohdista ”Liikeidea” ja ”Mistä tunnistan hyvän liikeidean”.

Pohtikaa ainakin mitä yritys tarjoaa, kenelle tuotteita tai palveluja tarjotaan ja miten hoidatte myynnin. 

 4. Kun ryhmällä on myytävä tuote/palvelu suunniteltuna, ja asiakasryhmä ja myyntikanava keksittynä on aika lähteä muokkaamaan diasarjaa. Kertokaa ensin yritysideastanne ja tuotteestanne/palvelustanne.  

5. Suunnitelkaa yrityksellenne logo ja tuotteillenne sopiva ulkonäkö. Käyttäkää näitä myös ryhmätyössänne. 

6. Tutustukaa Aloittavan yrittäjän muistilista -sivun kohtiin 1. - 3. ja jatkakaa diojen muokkausta sen avulla. Mitä taitoja teillä oman alanne yrittäjinä tulisi olla? Kertokaa liiketoimintasuunnitelmastanne. 

Kun ryhmätyöt on esitelty luokassa, voitte järjestää leikkimielisen äänestyksen:  

  • Mikä oli paras diasarja?  
  • Mikä oli paras suullinen esitys?  
  • Mikä yrityksistä menestyisi parhaiten tosielämässä?  
  • Minkä yrityksen asiakas sinä todennäköisesti olisit?  
  • Missä yrityksessä työskentelisit mielelläsi?  
  • Keksisitkö parannusehdotuksia yritysideaan?

Päivitetty: 17.8.2022