suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Milloin asiointi lapsen puolesta ei ole mahdollista?

Asiointipalvelu on voinut asettaa seuraavia ehtoja alaikäisen puolesta asiointiin: 

  • Esimerkiksi yli 10-vuotiaan henkilön puolesta ei voi asioida. Ikärajan päättää aina asiointipalvelun tarjoaja (esim. Kela).
  • Lapsen vanhemmalla ei ole oikeutta asioida hänen puolestaan, jos lapsi on otettu huostaan.
  • Jos lapsella on turvakielto, kukaan huoltajista ei pysty asioimaan lapsen puolesta. Tällä ehdolla suojataan lapsen turvakiellon alaisia tietoja.
  • Jos kaikilla lapsen huoltajista on turvakielto, kukaan huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta. Jos vain yhdellä huoltajalla on turvakielto, lapsen puolesta voi asioida se huoltaja, jolla itsellään on turvakielto. Näillä ehdoilla suojataan huoltajan turvakiellon alaisia tietoja. 
  • Alaikäisen puolesta voi asioida vain Suomi.fi-valtuuksissa annetulla valtuudella, jonka kaikki huoltajat ovat vahvistaneet.

Tietoa lapsen huostaanotosta tai tietoa huollettavan lapsen tai lapsen muiden huoltajien turvakiellosta ei luovuteta asiointipalvelulle, koska kyseiset tiedot luokitellaan arkaluonteiseksi tiedoksi.

Jos huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta, ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa asiointipalvelusta vastaavasta organisaatiosta, voiko yksi huoltaja asioida lapsen puolesta ja onko asiointia rajoitettu jollakin tavalla. 

Jos asiointi on mahdollista, mutta et näe lapsen tietoja:

  1. Tarkasta ensin Digi- ja väestötietoviraston Henkilötiedot-palvelusta, onko sinut merkitty lapsen huoltajaksi.
  2. Kysy Digi- ja väestötietovirastosta, onko lapsen huollosta tehty huollonjakosopimus (yhteishuoltajuus) tai -määräys, milloin se on tehty ja millainen tehtävien jako siihen on kirjattu, tai onko lapselle määrätty joku muu edunvalvoja. Asiakaspalvelu henkilöasiakkaille - dvv.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 8.12.2022