suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Hakemuksella valtuuttaminen

Valtuus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Valtuus voidaan rekisteröidä hakemuksen perusteella, jos sinä, yrityksesi tai yhteisösi ei voi itse valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa. Hakemuksen käsittelyaika on 2–3 viikkoa hakemuksen saapumisesta.

Kuka voi valtuuttaa hakemuksella?

Hakemuksella voi valtuuttaa, jos valtuuttaja on joku seuraavista:

  • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. julkiset viranomaiset, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, säätiöt, elinkeinoyhtymät ja kuolinpesät, joilla on Y-tunnus)
  • Suomalainen yritys, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittynä toimitusjohtajaa, edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
  • Ulkomainen yritys, jota ei ole rekisteröity Suomeen tai jonka edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
  • Yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä. Tarkista yhdistysrekisteriin merkitty edustamissääntö PRH:lta ennen hakemuksen tekemistä, koska todennäköisesti yhdistys voi valtuuttaa itse Suomi.fi-valtuuksissa.
  • Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole henkilökohtaisia tunnistusvälineitä sähköisiin palveluihin tai joka ei voi tai osaa käyttää sähköisiä palveluja
  • Edunvalvonnassa oleva henkilö, jonka edunvalvoja käyttää tällä hetkellä Katso-tunnistetta

Jos valtuuttaja on joku muu, valtuuden voi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta antaa tai mitätöidä itse Suomi.fi-valtuuksissa.

Ohjeet ja asiakirjat hakemuksella valtuuttamiseen

Selvitä ohjeet hakemuksen tekemiseen, jos et tiedä, mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset omaan hakemukseesi. Saat valintojesi perusteella toimintaohjeet ja listan asiakirjoista.

Ohjeet omaan hakemukseesi


Tee hakemus valtuuden rekisteröimiseksi

Valtuushakemuksessa tulee määritellä valtuuden sisältö. Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa valtuuttajan valitsema henkilö. Saat tiedon tarvittavista asiakirjoista, hakemuksen allekirjoittajista ja mahdollisista toimitustavoista, kun täytät hakemuksen tiedot.

Tee valtuushakemus

Ennen hakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti asioihin, joiden hoitamiseen on mahdollista antaa valtuus. Tutustu myös sen asiointipalvelun omiin ohjeisiin, jossa valtuutta on tarkoitus käyttää.

Pyydä valtuuden mitätöintiä

Mitätöintihakemuksessa tulee määritellä valtuutetut, joilta aiemmin annetut valtuudet halutaan poistaa käytöstä. Hakemuksella poistetaan kerralla kaikki valituille valtuutetuille annetut valtuudet. Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa valtuuttajan valitsema henkilö. Saat tiedon tarvittavista asiakirjoista, hakemuksen allekirjoittajista ja mahdollisista toimitustavoista, kun täytät hakemuksen tiedot.

Tee mitätöintihakemus

Omat hakemukset

Näet tällä sivulla Suomi.fihin tunnistautuneena tekemiesi hakemusten tilanteen. Voit myös lisätä liitteitä keskeneräisiin hakemuksiin, lähettää valmiin hakemuksen käsiteltäväksi ja vastata sähköisesti lähetettyjen hakemusten lisätietopyyntöihin.