suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Hakemuksella valtuuttaminen

Valtuus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Valtuus voidaan rekisteröidä hakemuksen perusteella, jos valtuuttaminen ei ole mahdollista omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Hakemuksen käsittelyaika on noin 1 viikko hakemuksen saapumisesta.

Kuka tarvitsee hakemuksella valtuuttamista?

Hakemuksella valtuuttavat:

  • Julkishallinto (esim. valtion tai kunnan organisaatio, oppilaitos, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta)
  • Suomalainen yhdistys, jonka nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä
  • Metsäyhtymä, maatalousyhtymä tai kiinteistöyhtymä, jonka osakkaana on toinen yhteisö (esimerkiksi kuolinpesä) tai jonka osakkailla ei ole tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset) tai suomalaista henkilötunnusta
  • Ulkomainen yritys, jonka kaupparekisteriin merkityillä nimenkirjoitusoikeudellisilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai joilla ei ole Y-tunnusta
  • Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maa- tai metsätaloudenharjoittaja, joka ei voi käyttää sähköisiä palveluja
  • Muu yhteisö tai elinkeinoyhtymä, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiö, uskonnolliset yhdyskunnat, sijoitusrahasto, työttömyyskassa, vakuutuskassa, henkilöstörahasto, yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta, laivanisännistöyhtiö, elinkeinotoimintaa harjoittava muu yhtymä tai kuolinpesä, joilla on Y-tunnus)
  • Suomalainen yritys, yhdistys tai muu yhteisö, jonka edustamiseen oikeutetuilla tai osakkailla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset) tai jonka edustamiseen oikeutettu on toinen organisaatio
  • Suomalainen yritys, joka on konkurssissa, selvitystilassa tai lopettanut toimintansa
  • Edunvalvoja, joka on aikaisemmin käyttänyt Katso-tunnistetta edunvalvottavan asioiden hoitamiseen

Muut antavat ja mitätöivät valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.

1. Lue ohjeet omaan hakemukseesi

Aloita hakemuksen tekeminen aina ohjeisiin tutustumalla, koska vaatimukset vaihtelevat eri tilanteissa ja ne saattavat muuttua eri hakemusten välillä. Kun vastaat muutamiin kysymyksiin, saat toimintaohjeet ja listan tarvittavista asiakirjoista.

Tutustu ohjeisiin

2. Tee hakemus valtuuden rekisteröimiseksi

Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa valtuuttajan valitsema henkilö. Valtuushakemuksessa tulee määritellä valtuuden sisältö ja hakemuksen allekirjoittajat. Saat ohjeet käsiteltäväksi toimittamiseen, kun täytät hakemuksen tiedot.

Tee valtuushakemus

Ennen kuin aloitat hakemuksen tekemisen, tutustu huolellisesti asioihin, joiden hoitamiseen on mahdollista antaa valtuus. Tutustu myös sen asiointipalvelun omiin ohjeisiin, jossa valtuutta on tarkoitus käyttää.

Pyydä valtuuden mitätöintiä

Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa valtuuttajan valitsema henkilö. Mitätöintihakemuksessa tulee määritellä valtuutetut, joiden kaikki voimassa olevat valtuudet halutaan mitätöidä. Saat ohjeet käsiteltäväksi toimittamiseen, kun täytät hakemuksen tiedot.

Tee mitätöintihakemus

Omat hakemukset

Kun tunnistaudut Suomi.fihin, näet tällä sivulla hyväksyntääsi odottavat hakemukset ja tunnistautuneena tekemiesi hakemuksen tilanteen. Hakemuksen tekijä voi täydentää keskeneräistä hakemusta ja vastata käsiteltävänä olevien hakemusten lisätietopyyntöihin. Huomaa, että lisätietopyyntöihin vastaamisessa on määräaika.