suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Mikä on Suomi.fi-valtuudet?

Suomi.fi-valtuudet mahdollistaa toisen henkilön tai organisaation puolesta asioinnin palveluissa, jotka hyödyntävät Suomi.fi-valtuuksia asiointioikeuden tarkistamisessa. 

Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat myös valtuuttaa henkilön, yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön hoitamaan asioita puolestaan. Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. 

Voit asioida toisen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta, koska tieto asiointioikeudesta on aina ajan tasalla. Suomi.fi-valtuudet tarkistaa oikeutesi perusrekistereistä (esimerkiksi väestötietojärjestelmä ja Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterit) ja valtuusrekisteristä.

Suomi.fistä löydät yleiset ohjeet valtuuksien antamiseen ja pyytämiseen ja tietoa asioinnista Suomi.fi-valtuuksien avulla. Tutustu myös organisaatioiden omiin ohjeisiin, joista löydät yksityiskohtaisemman tiedon Suomi.fi-valtuuksien käytöstä kyseisessä palvelussa. 

Tutustu myös:


Päivitetty: 8.12.2022