suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Organisaation puolesta asiointi

Monet viranomaiset ja muut organisaatiot hyödyntävät omissa palveluissaan Suomi.fi-valtuuksia yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta asioinnissa. Kukin asiointipalvelu (esimerkiksi OmaVero) määrittelee itse, millä edustamiseen oikeuttavilla rooleilla tai millaisilla valtuuksilla palvelussa voi asioida. Tarkemman tiedon toisen puolesta asioimisesta saat palvelujen omista ohjeista tai asiakaspalvelusta.

Jos asiointi ei ole mahdollista rekisteritietojen perusteella, yritys, yhdistys tai muu yhteisö voi valtuuttaa henkilön, yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön hoitamaan asioita puolestaan. 

Ohjeet valtuuksien antamiseen löydät Valtuuksien antaminen organisaationa -sivulta.

Kun haluat asioida yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta, asiointipalvelu tarkistaa oikeutesi Suomi.fi-valtuuksien avulla

  • perusrekistereistä (kaupparekisteri, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja yhdistysrekisteri)
  • valtuusrekisteristä (Suomi.fi-valtuuksissa annetut valtuudet).

Asiointiin ei aina ole oikeutta tai sitä ei voida luotettavasti päätellä rekisteritiedoista. Tietosuojasyistä asiointipalvelulle annetaan ainoastaan tieto, onko asiointi mahdollista vai ei. Esimerkiksi liiketoimintakielto voi estää asioinnin.


Päivitetty: 8.12.2022