suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomalaisen yhdistyksen puolesta asiointi ilman erikseen annettua valtuutta

Suomeen rekisteröidyn yhdistyksen puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, jolle on merkitty Suomen yhdistysrekisterissä jokin edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on määritelty asiointipalvelussa asiointiin oikeuttavaksi.

Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja voivat olla:

  • Puheenjohtaja (PJ) 
  • Hallituksen jäsen (J)
  • Nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

Huomaa, että yhdistyksen puolesta asiointi saattaa estyä, jos yhdistysrekisterissä oleva tilatieto on yhdistyksen kohdalta esimerkiksi konkurssissa, saneerausmenettelyssä tai selvitystilassa.


Päivitetty: 16.5.2023