suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänsten Katso är stängd

Publicerad 1.9.2021

Från början av september fungerar inte längre Katso-koden och Katso-auktorisering i i någon av Statsförvaltningens e-tjänster. I fortsättningen sköts uträttandet av ärenden för någon annans räkning med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna. Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden. Det lönar sig att bekanta sig med den nya praxisen i e-tjänsten i god tid före viktiga förfallodagar. 

Med hjälp av Katso kan man sköta skatteärenden och uträtta ärenden i inkomstregistret ännu till slutet av augusti. Användningen av Katso i andra än Skatteförvaltningens e-tjänster upphörde redan i början av året. 

Katsos användare: bekanta dig med den nya praxisen i e-tjänsten i god tid före viktiga förfallodagar.

De fullmakter som nu finns i Katso överförs inte automatiskt till den nya tjänsten utan de ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter. Varje enskild e-tjänst, som Skatteförvaltningen, inkomstregister, FPA (på finska)eller Tullen, ger anvisningar om att uträtta ärenden för någon annans räkning på sin egen webbplats.

Nya fullmakter kan göras på två sätt: de flesta kan befullmäktiga på egen hand i Suomi.fi-fullmakterÖppnas i ett nytt fönster.. Sådana är aktiebolag, andelslag, näringsidkare, en del föreningar och de flesta beskattningssammanslutningar. 

En del behöver söka fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Den här typen av organisationer är till exempel kommuner, ämbetsverk, stiftelser, dödsbon med FO-nummer och utländska företag. Också många föreningar behöver göra fullmaktsansökan.