suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finlandssvenskt teckenspråk kan nu anmälas som modersmål till befolkningsdatasystemet

Publicerad 10.6.2021

I Suomi.fi-webbtjänsten kan man i fortsättningen ange finlandssvenskt teckenspråk som sitt modersmål. Uppgiften om modersmål sparas i befolkningsdatasystemet. Många organisationer och företag inom den offentliga förvaltningen utnyttjar uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Du kan meddela ditt modersmål på sidan Personuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten. Du måste först identifiera dig med antingen nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Kontrollera samtidigt dina uppgifter

På sidan Personuppgifter kan du kontrollera de uppgifter som sparats om dig i befolkningsdatasystemet. Du ser bland annat dina person- och adressuppgifter samt tidigare uppgifter. Du kan till exempel kontrollera om ditt nya namn eller din nya adress redan har uppdaterats i befolkningsdatasystemet. På sidan Händelseuppgifter kan du kontrollera när du har gjort ändringar i dina egna uppgifter.

På sidan Personuppgifter kan du också uppdatera dina andra personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Du kan:

  • förbjuda att dina uppgifter lämnas ut ur befolkningsdatasystemet
  •  förhindra att man gör en flyttanmälan med dina uppgifter
  • utträda ur ett religionssamfund
  • anmäla också ditt yrke, din e-postadress och ditt tilltalsnamn

Innehåll på teckenspråk i Suomi.fi

Datainnehållet i Suomi.fi finns på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. I innehållen hittar du anvisningar för olika livssituationer, till exempel vigsel till äktenskap, rehabilitering, en närståendes död och grundande av ett företag.

Innehållet utvecklas i samarbete med Finlands Dövas Förbund. Det teckenspråkiga innehållet har märkts med en beteckning som utformats av Finlands Dövas Förbund

Gå till sidan Suomi.fi på teckenspråk.