suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Val av andra tjänster inom hälsovården

Olika kommuner och regioner har olika praxis vad gäller laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar, fysioterapi samt hjälpmedels- och rehabiliteringstjänster och de ordnar dessa på olika sätt. Valfriheten i fråga om dessa tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården stadgas inte närmare i lag. 

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten, som ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården, kan själva besluta om hur valfriheten i praktiken genomförs inom laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar, fysioterapi samt hjälpmedels- och rehabiliteringstjänster. Kommunernas och sjukvårdsdistriktens praxis kan även variera till exempel vad gäller om klienten måste anmäla byte av tjänst skriftligt.  Mer information får du från din kommun eller ditt sjukvårdsdistrikt.

Kommunen är endast skyldig att ordna dig hemsjukvård på kommunens eget område. I de flesta kommunerna har hemsjukvården slagits samman med hemtjänsten och integrerats i servicen för äldre. Vårdartiklarna som hemsjukvården använder, som är antecknade i din vårdplan och behövs i behandlingen av din långvariga sjukdom, ingår alltid i vården.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 7.6.2019