suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Val av andra tjänster inom hälsovården

Olika välfärdsområden kan ha olika praxis vad gäller laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar, fysioterapi samt hjälpmedels- och rehabiliteringstjänster och de ordnar dessa på olika sätt. Valfriheten i fråga om dessa tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården stadgas inte närmare i lag. 

Välfärdsområdena som ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården, kan själva besluta om hur valfriheten i praktiken genomförs inom laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar, fysioterapi samt hjälpmedels- och rehabiliteringstjänster. Välfärdsområdenas praxis kan även variera till exempel vad gäller om klienten måste anmäla byte av tjänst skriftligt. Mer information får du från ditt välfärdsområde.

Välfärdsområdet är endast skyldig att ordna dig hemsjukvård på välfärdsområdets eget område. I de flesta välfärdsområden har hemsjukvården slagits samman med tjänster som ges i hemmet och integrerats i servicen för äldre. Vårdartiklarna som hemsjukvården använder, som är antecknade i din vårdplan och behövs i behandlingen av din långvariga sjukdom, ingår alltid i vården.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 15.2.2023