suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Val av vårdenhet

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja din vårdenhet för icke-brådskande vård. Du kan välja din hälsovårdscentral var som helst i hela Finland. Tillsammans med din läkare kan du välja enhet för specialiserad vård där du vill få vård. Information om byte av hälsostation eller sjukhus, eller av servicesedel, ger i första hand din egen hälsostation eller sjukvårdsdistrikt.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Val av hälsostation

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja vilken hälsostation du vill använda.

Val av sjukhus

Om du vill kan du även välja en vårdenhet för specialiserad sjukvård var som helst i Finland.

Val av läkare, sjukskötare eller annan yrkesperson som sköter om min vård

Dina möjligheter att välja den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ska behandla dig är specifika för kommunen och vårdenheten.

Val av andra tjänster inom hälsovården

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten kan själva besluta om hur valfriheten i praktiken genomförs inom andra tjänster.

Användning av servicesedel i val av vårdenhet

Om din hemkommun använder servicesedel, kan du också välja andra tjänster än dem som erbjuds inom den offentliga social- och hälsovården.

Val av vårdenhet på en tillfällig boningsort

Om du bor eller vistas utanför din hemkommun, kan du även få vård i din boendekommun utan att du byter din nuvarande vårdenhet dit.