suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Val av vårdenhet

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja din vårdenhet för icke-brådskande vård. Du kan välja på din social- och hälsocentral var som helst i hela Finland. Tillsammans med din läkare kan du välja enhet för specialiserad vård där du vill få vård. Information om byte av hälsostation eller sjukhus, eller av servicesedel, ger i första hand på din egen social- och hälsocentral eller välfärdsområden.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Val av social- och hälsocentral

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja vilken social- och hälsocentral du vill använda.

Val av sjukhus

Om du vill kan du även välja en vårdenhet för specialiserad sjukvård var som helst i Finland.

Val av läkare, sjukskötare eller annan yrkesperson som sköter om min vård

Dina möjligheter att välja den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ska behandla dig är specifika för ditt bostadsområde.

Val av andra tjänster inom hälsovården

Välfärdsområdena kan själva besluta om hur valfriheten i praktiken genomförs inom andra tjänster.

Användning av servicesedel i val av vårdenhet

Om ditt välfärdsområde använder servicesedel, kan du också välja andra tjänster än dem som erbjuds inom den offentliga social- och hälsovården.

Val av vårdenhet på en tillfällig boningsort

Om du bor eller vistas utanför din hemkommun, kan du även få vård i din boendekommun utan att du byter din nuvarande vårdenhet dit.