suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Äänestäminen kuntavaaleissa

Kuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein huhtikuussa. Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kuntien valtuustoihin.

  • Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet kunnan asukas ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.
  • Kotikunnaksesi määritellään vaaleissa se kunta, jossa olet ollut kirjoilla 51 päivää ennen varsinaista vaalipäivää.
  • Kuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat myös muiden EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa.
  • Äänioikeutettuja ovat myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää.
  • Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Paikka ilmoitetaan kortissa, jonka jokainen äänioikeutettu saa postitse ennen vaaleja.
  • Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona. Ole yhteydessä kuntasi keskusvaalilautakuntaan.
  • Ota äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus. Paperista ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan. Vaikka ilmoituskortti ei olekaan välttämätön, siitä voi kuitenkin olla hyötyä esimerkiksi äänestäessä ulkomailla ennakkoon. Tällöin ilmoituskortti nopeuttaa äänestystoimitusta.
  • Jos asut pysyvästi  ulkomailla tai oleskelet tilapäisesti ulkomailla koko äänestysajan, voit äänestää myös kirjeitse. Jos haluat äänestää kirjeitse, tilaa kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseen. 

Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 22.2.2019