suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lupa vaikuttaa

Kun täytät 18 vuotta, saat oikeuden äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa. Eri vaaleissa on kuitenkin hieman eri ehdot äänioikeudelle ja ehdolle asettumiselle. Saat ennen vaaleja tiedon äänestysoikeudestasi, jos sinulla on äänioikeus vaaleissa. Ota käyttöösi Suomi.fi-viestit, niin saat ilmoituksen äänioikeudestasi sähköisesti.

Täysi-ikäiset nuoret voivat myös tehdä tai kannattaa muiden tekemiä kansalaisaloitteita. Kansalaisaloitteella voi ehdottaa uutta lakia tai muutosta olemassa olevaan lakiin.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Nuoret ja vaikuttaminen

Nuoret voivat vaikuttaa esimerkiksi oman koulunsa, harrastusjärjestönsä ja kotikuntansa asioihin. Vaaleissa voivat äänestää 18 vuotta täyttäneet.

Äänestäminen kuntavaaleissa

Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet kunnan asukas ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Äänestäminen aluevaaleissa

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen aluevaltuustoon, joka käyttää ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella.

Äänestäminen eduskuntavaaleissa

Voit äänestää eduskuntavaaleissa, jos olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä ja sinulla on Suomen kansalaisuus.

Äänestäminen presidentinvaalissa

Voit äänestää presidentinvaalissa, jos olet Suomen kansalainen ja olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Äänestäminen europarlamenttivaaleissa

Suomen kansalaisten lisäksi myös EU-maiden kansalaisilla on oikeus äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa, jos heillä on kotikunta Suomessa.

Aloitteen tekeminen

Tavallinen kansalainen voi vaikuttaa lainsäädäntöön ja oman kuntansa päätöksentekoon tekemällä aloitteen tai kannattamalla aloitetta.