suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträttande av ärenden i förvaltningsdomstolarnas och specialdomstolarnas rättsprocesser

Fullmaktsärende
företag
Rättsskydd
Genom denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar inleda ärenden eller ta emot begäran om hörande i förvaltningsdomstolarnas och specialdomstolarnas rättsprocesser.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.