suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster

Fullmaktsärende
företag
Rehabilitering
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • meddela, ändra och granska uppgifter om rehabiliteringskurser
  • meddela uppgifter om uppföljning av rehabiliteringens resultat
  • registrera och administrera uppgifter om rehabiliteringsavtal.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.