suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utlåtande om alkoholtillstånd och anmälan om myndighetstillsyn av alkoholnäringen

Fullmaktsärende
företag
Social- och hälsovård
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ge ett utlåtande om alkoholtillståndet och göra en anmälan om sin myndighetstillsyn av alkoholnäringen.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.