suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Upprätthållande av uppgifter om arbetsgivare

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar upprätthålla kontaktuppgifter för en arbetsgivare och för kontaktpersoner.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.